Vårt team

Här ser du teamet i LedaLärande AB!

Anna Lund

Ägare, föreläsare, coach, handledare

Sofia Grimm

Fristående föreläsare

Wilma Lund

Digital kreatör

Anna Lund

Anna är författare till boken Att leda en lärande förskola och Reflektion som motor i förskolans arbete. Båda böckerna släpptes 2022. Hon blev nominerad till Årets rektor 2021 och vann hedersomnämnande med sin dåvarande enhet 2021 i Stockholms Stads Kvalitetsomnämnande. Anna har en erfaren ledare inom förskola och skola med en bakgrund som leg. lärare F-6, leg. förskollärare, pedagogista, biträdande rektor och rektor. Hon har lett utvecklingsarbete med framgångsrika resultat för både barn och personal. Anna är uppmärksammad i flera artiklar för sitt ledarskap. 

Sofia Grimm

 Sofia är krönikör i Sveriges lärares tidningar Vi lärare och Fritidspedagogik. Hon har lång erfarenhet av att leda sina team i att driva utvecklingsarbete på fritidshem, och har gjort det med goda resultat för både kollegor och barn. Hon föreläser och handleder personal i fritidshem genom sitt egna företag Vi:et på fritids. Hennes driv och passion finns i teamets och verksamhetens utvecklingsresa.