Anna Lund

Ägare, föreläsare, coach, handledare

Sofia Grimm

Fristående föreläsare via egna företaget Viet i fritids. 

Wilma Lund

Digital kreatör

Anna Lund

Anna är författare till boken Att leda en lärande förskola och Reflektion som motor i förskolans arbete. Båda böckerna släpptes 2022. Hon blev nominerad till Årets rektor 2021 och vann hedersomnämnande med sin dåvarande enhet 2021 i Stockholms Stads Kvalitetsomnämnande. Anna har en erfaren ledare inom förskola och skola med en bakgrund som leg. lärare F-6, leg. förskollärare, pedagogista, biträdande rektor och rektor. Hon har lett utvecklingsarbete med framgångsrika resultat för både barn och personal. Anna är uppmärksammad i flera artiklar för sitt ledarskap. 

Sofia Grimm

Sofia är krönikör i Sveriges lärares tidningar Vi lärare och Fritidspedagogik. Hon har lång erfarenhet av att leda sina team i att driva utvecklingsarbete på fritidshem, och har gjort det med goda resultat för både kollegor och barn. Hon föreläser och handleder personal i fritidshem. Hennes driv och passion finns i teamets och verksamhetens utvecklingsresa.

Sofia föreläser inom sitt egna företag Viet i Fritids och är ej anställd av LedaLärande LL AB.