NY! Lärmiljöer som progression för lärande

Att lärmiljön på förskolan är en viktig komponent för barns utveckling och lärande är de flesta överens om. Men hur kan vi använda den på bästa sätt för att bidra till progression i barnens lärande? Hur kan vi skapa en röd tråd i våra materialerbjudanden så att barnen får möta alla läroplanens målområden under sin tid på förskolan? Lär er om hur ni på er förskola kan designa en lärmiljö som möjliggör utmaningar på barnets egen nivå och hur ni kan uppnå en likvärdig lärmiljö över avdelningarna.

Leda för en lärande och hållbar organisation

Det finns en utmaning i att skapa förutsättningar för en hållbar och lärande förskola/skola för både barn och vuxna.   Genom att fokusera på barnens rätt till undervisning som möter behov parallellt med personalens arbetsmiljö kan vi forma en verksamhet av hög kvalitet. I denna föreläsning får du ta del av hur vi kan arbeta med vårt ledarskap i syfte att nå mål, vilka strukturer och arbetssätt som kan vara framgångsfulla liksom hur vi kan tydliggöra förväntningar i organisationen. 

Föreläsningen riktar sig till lärare/förskollärare och ledare i förskola/skola och skräddarsys beroende på om du arbetar på förskola eller skola samt om föreläsningen riktar sig till personal eller chefer. 


Reflektion som motor i utvecklingsarbetet

Reflektionen är en viktig del i det systematiska kvalitetsarbete. Men hur får man till den i vardagen och vad innebär reflektion egentligen? Genom att låta reflektionen vara motor i utvecklingsarbetet ger vi oss förutsättningar att nå en högre kvalitet. I den här föreläsningen får du ta del av strukturer och arbetssätt liksom vilket förhållningssätt som gynnar reflektionen. 

Föreläsningen riktar sig till personal och ledare i förskola och skola och skräddarsys beroende på om du arbetar på förskola eller skola samt om föreläsningen tiktar sig till personal eller ledare. 


Arbetslagets vardag

En gemensam förståelse för uppdraget är viktigt och även avgörande för att nå en kvalitativ verksamhet. I den här föreläsningen får du ta del av verktyg och metoder som stödjer arbetslaget att nå mål.  

Föreläsningen riktar sig till till fritidshemmets arbetslag. Ledarskapet på fritidshemmet

Fritidshemmet är en viktig del i grundskolans verksamhet. Hur leder man fritidshemmet mot läroplanens mål och hur ger man fritidshemmet rätt förutsättningar? I denna föreläsning får du ta del av hur vi kan arbeta med det pedagogiska ledarskapet samt hur vi kan leda arbetslaget genom utvecklingsprocesser och förändring. 

Föreläsningen riktar sig till skolledare med ansvar för fritidshemmet. Boka:

kontakt@ledalarande.se