Handledning

Vi erbjuder handledning för dig som önskar hjälp i ditt ledarskap och i de utmaningar du och/eller din förskola/skola står inför. Handledningen utgår från ditt och din organisations behov och du får förslag på framgångsrika strategier, arbetssätt, metoder, ledar/medarbetarhandlingar att prova i för dig själv som ledare liksom på förskolan/skolan. 

Coaching

Vi erbjuder coaching för dig som vill ha en reflekterande partner som hjälper dig att vidga tankarna. Coachingen utgår alltid från kundens behov, där kunden själv bestämmer innehåll. Fokus är på att fördjupa lärandet, prestationen och utvecklingen där du sätter upp mål som vi arbetar mot.